Waarom beroep doen op een zelfstandig verpleegkundige?

 

Zelstandig verpleegkundigen werken meestal in kleinere praktijken.  In Thuisverpleging Loppem is dit 2 tot max 4 verpleegkundigen.  Dit betekent dat U nooit met andere verpleegkundigen te maken krijgt dan degenen die U gewoon bent.

 

Zelfstandig verpleegkundigen hebben voor elkaar gekozen als ze samen in één thuisverplegingspraktijk werken.  Ze stemmen met elkaar af, ze werken op een gelijkaardige manier, ze zijn op elkaar ingespeeld. 

 

Met minder verpleegkundigen is het makkelijker om afspraken te maken omtrent het tijdstip van verzorging.  Een zelfstandig verpleegkundige beheert zelf zijn/haar eigen agenda en beslist dus in samenspraak met U.

 

Misschien bent U ook wel gesteld op enige discretie.  Thuisverpleging Loppem verplaatst zich met anonieme wagens, zonder opzichtige logo's.

 

 

Voor wat moet ik zorgen? 

   

- Doktersvoorschrift en ziekenfondsklevertjes

Verpleegkundige hulp wordt enkel verstrekt op vertoon van een doktersvoorschrift. Indien het enkel om hulp bij wassen en aankleden gaat, dan is evenwel geen voorschrift nodig. Bij het eerste bezoek dient U ook het recentste ziekenfondsklevertje klaar te leggen.

 

- Identiteitskaart

Sinds 1 oktober 2017 is elke thuisverpleegkundige die gebruik maakt van het derdebetalerssysteem verplicht om de identiteitskaart van de patiënt in te lezen, bij elke verzorging.  Indien de patiënt zijn/haar identiteitskaart niet ter beschikking heeft, is de thuisverpleegkundige verplicht om het honorarium rechstreeks aan de patiënt aan te rekenen in plaats van aan diens ziekenfonds.

 

- Medicatie en verbruiksmateriaal

Thuisverpleging Loppem zorgt voor het materiaal dat nodig is om de verzorging uit te voeren.  Dit zijn dus de spuiten, de steriele verzorginssets, ander materiaal dat nodig is.  Voor medicatie en verbruiksmaterialen (zeep, ontsmettingsmiddel, ...) dient U zelf te zorgen.  Uw verpleegkundige helpt U graag verder indien U vragen hebt.

 

Samenwerking en overleg

 

Thuisverpleging Loppem maakt er een punt van om in overleg te werken met alle zorgverstrekkers.  De verpleegkundigen onderling gaan kwalitatief om met het doorgeven van informatie door het aanleggen van patiëntendossiers en het houden van dienstoverdrachten. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met andere instanties waaronder de behandelende arts, de sociale dienst van het ziekenhuis, het palliatief netwerk, ...

Bovendien heeft Thuisverpleging Loppem een heel nauw samenwerkingsverband met Groepspraktijk Loppem, een multidisciplinaire team van artsen en paramedici.

 

Maak een afspraak

 

Verlaat U binnenkort het ziekenhuis of denkt U binnenkort nood te hebben aan thuisverpleging?  Aarzel niet en neem contact op met Thuisverpleging Loppem.

 
Let wel: communicatie via mail is enkel voor informatieve doeleinden.  Afspraken voor verzorging worden enkel na telefonisch contact vastgelegd.