Kost

 

Thuisverpleging Loppem werkt met het derdebetalerssysteem. Concreet houdt dit in dat je als patiënt niets betaalt indien je aangesloten bent bij een erkend ziekenfonds in België.  Alle prestaties worden dan rechtstreeks naar uw ziekenfonds gefactureerd.  U hoeft dus niets te betalen of voor te schieten.
  
Voor sommige prestaties wordt remgeld aangerekend (dit is wettelijk geregeld).  Dit remgeld is dan meestal recupereerbaar via uw hospitalisatieverzekering of een (arbeids-) ongevallenverzekering. Uw verpleegkundige zal er U op voorhand op attent maken indien U zich in dit geval bevindt.

 

Let wel:  Sinds 1 oktober 2017 is elke thuisverpleegkundige die gebruik maakt van het derdebetalerssysteem verplicht om de identiteitskaart van de patiënt in te lezen, bij elke verzorging.  Indien de patiënt zijn/haar identiteitskaart niet ter beschikking heeft, is de thuisverpleegkundige verplicht om het honorarium rechtstreeks aan de patiënt aan te rekenen in plaats van aan diens ziekenfonds.

   

   

Palliatief forfait en tegemoetkoming mantelzorg

 

Uw verpleegkundige maakt je wegwijs in het aanvragen van het palliatief forfait voor de patiënt en van de tegemoetkoming mantelzorg.