1999 - 2019

Anoek Ampe

 

Anoek is sinds 1991 als verpleegkundige aan het werk en sinds 1993 onafgebroken in de thuisverpleging.  Sinds 1999 is dat op zelfstandige basis.  Na méér dan 25 jaar vakervaring heeft Anoek heel wat expertise opgebouwd.

 

Specifieke competenties:

- referentieverpleegkundige wondzorg

- referente palliatieve zorg

- LEIF nurse

- neemt heel regelmatig deel aan specifieke opleidingen

 

 

Katrijn Rovers 

 

Katrijn is actief in de thuisverpleging sinds 1989 en op zelfstandige basis sinds 2011.  Naast thuisverpleging heeft Katrijn ook 9 jaar ervaring in een revalidatie-instelling.

Specifieke competenties:

- diabetes

- wondzorg

- stomaverzorging
- neemt heel regelmatig deel aan specifieke opleidingen 

 

 

Anje Lambrecht

 

Anje is een vaste waarde in ons team.  Door overleg en doordat ze ons al gedurende jaren heel regelmatig vervangt kent Anje onze patiënten heel goed, en omgekeerd.  Ook Anje heeft ongeveer 30 jaar ervaring in de thuisverplegingssector.