Verpleegkundige verstrekkingen bij U thuis.

 

Hulp bij wassen en aankleden

Op een bepaald moment kan U of een familielid hulp nodig hebben bij het wassen of zich aankleden, om welke reden dan ook. Dit kan door ons op wekelijkse, 2 x per week tot dagelijkse basis uitgevoerd worden. Voor deze verzorging is geen doktersvoorschrift nodig. Neem contact op met Thuisverpleging Loppem voor méér informatie.

 

Specifieke verpleegkundige zorgen

Oogdruppels of -zalf (post-operatief), (complexe) wondzorgen, stomazorgen, blaassondage, lavementen, compressietherapie (steunverbanden of -kousen), langdurige verblijfscatheters, TPN (totale parentale voeding), infuustherapie, sondevoeding, zuurstoftherapie, begeleiding bij peritoneaal dialyse en verzorging dialysecatheter. Alle types inspuitingen, we helpen U graag bij het aanleren om uw insulinepen zelf te bedienen.
... 

 

Palliatieve thuisverpleging
Thuisverpleging Loppem is gespecialiseerd in het verzorgen van palliatieve patiënten.  Palliatieve patiënten vragen specifieke intense zorgen.  Naast de typische technische verstrekkingen (wondzorgen, manipulatie en instellingen van medicatiepompen en/of pijnpompen) heeft de patiënt ook nood aan een persoonlijke verzorging die eigen is aan de palliatieve fase, de klok rond.